Express Wieczorny

Redakcja

Adres Redakcji
i biura reklamy:
96-500 Sochaczew
ul. Żeromskiego 29 G
Tel/Fax: (46) 862 15 82
Tel: (46) 862 43 96
e-mail: redakcja@exmedia.pl
 
 

Redaguje:  Jerzy Szostak (redaktor naczelny)
Reklama: Viola Kamińska, Krzysztof Owczarczyk
Administracja: Aldona Błaszczyk – Błaszczyk
DTP: Radosław Szostak

 

 

Exit mobile version