Powstaje Centrum Edukacji Folkloru Polskiego

Zabytkowy Pałac Karolin w Otrębusach – siedziba Zespołu „Mazowsze” – stanie się nowoczesnym Centrum Edukacji Folkloru Polskiego. Dobiegł końca I etap realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatkował na ten cel 12,49 mln zł.

W uroczystym zakończeniu projektu, 28 sierpnia, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach (gm. Brwinów pow. pruszkowski), wzięli udział m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor PZLPiT „Mazowsze” Jacek Boniecki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek i radna województwa mazowieckiego Anna Katarzyna Brzezińska.

Zespół „Mazowsze” to nasza wielka duma. A Pałac Karolin w Otrębusach, jego siedziba, to wizytówka tego wspaniałego zespołu. Na remont i rozbudowę budynku przeznaczyliśmy ponad 25 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego i ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie prace zostały przeprowadzone z troską o jego wartość architektoniczną. W przyszłości powstanie tu Centrum Edukacji Folkloru Polskiego. Trwają prace nad zakupem wyposażenia oraz przygotowaniem ekspozycji i oferty nowej placówki – podsumował marszałek Adam Struzik.

Zakres wykonanych prac

Projekt realizowany jest od roku 2016. W latach 2016–2017 wykonano dokumentację projektową wraz z opracowaniem niezbędnych ekspertyz przedprojektowych, natomiast w latach 2018–2020 zakres projektu objął remont, konserwację i przebudowę Pałacu „Karolin” oraz zakup wyposażenia.

Prace budowlano-montażowe objęły roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany kompleksowy nadzór nad inwestycją (tj. nadzór autorski, inwestorski), a także zarządzanie projektem (pomoc techniczna), działania informacyjne i promocyjne.

W 2020 r. zostały sfinansowane koszty związane z pozyskaniem i opracowaniem treści merytorycznych ekspozycji, w tym wynagrodzenia pracy ekspertów (w zakresie kulturoznawstwa, kartografii, muzykologii, choreografii). Inwestycja obejmuje też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej.

Wszelkie prace związane z I etapem budowy zostały zakończone. Budynek Pałacu został zgłoszony do odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pałac Karolin

Pałac Karolin znajduje się na terenie parku należącego do „Mazowsza” w Otrębusach i jest budynkiem zaprojektowanym przez wybitnego architekta prof. Czesława Domaniewskiego. Oddany do użytku w 1911 r. jako sanatorium „dla niezamożnych i nerwowo chorych”, po wojnie i okupacji w 1949 r. w nadwątlonym stanie został przekazany na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, stając się miejscem pierwszych warsztatów i występów tancerzy Zespołu. Przez ostatnie lata służył pracownikom administracyjnym Zespołu. Teraz Pałac stanie się nowoczesnym centrum nauki o folklorze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Centrum edukacyjne

W przebudowanych i zmodernizowanych wnętrzach powstanie nowoczesne centrum edukacyjne prezentujące i promujące polski folklor i jego rolę na wielu płaszczyznach kultury. Nowa stała ekspozycja wyposażona zostanie w wysokiej klasy system audiowizualny umożliwiający prowadzenie w sposób atrakcyjny działalności edukacyjnej.

Centrum stanie się bazą poznawczo-edukacyjną dla prezentacji elementów wyróżniających regiony Polski, m.in.: Śląsk, Kujawy, Wielkopolskę, Kaszuby, Podhale, Mazowsze i Pomorze. Dla wszystkich tych obszarów – pomimo odrębności – wspólnym mianownikiem folkloru były polskie tańce narodowe, takie jak krakowiak, mazur, polonez, kujawiak, oberek. W jednym miejscu zebrane zostaną i zaprezentowane zróżnicowanie i koloryt folkloru poszczególnych regionów, przejawiający się w ubiorze, śpiewie, tańcu oraz instrumentach i artefaktach, ewoluujący w wyniku różnych wydarzeń historycznych.

Jerzy Lipka-Wołowski

mazovia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*