CHCĄ ODWOŁAĆ BURMISTRZA

Na 14 czerwca zapowiadane jest w Milanówku  referendum w sprawie odwołania Piotra Remiszewskiego, burmistrza Milanówka, przed upływem jego kadencji. Inicjatorzy referendum zarzucają mu głównie brak wizji oraz koncepcji skutecznego zarządzania miastem, niegospodarność, podejmowanie decyzji zwiększających w istotny sposób koszty ponoszone przez samorząd i mieszkańców miasta, a także chaos organizacyjno – inwestycyjny.

Spór części mieszkańców z Piotrem Rzemiszewskim, obecnym burmistrzem Milanowka trwa od około roku. Jak twierdzi część społeczności Milanówka to banalny konflikt nowo wybranych władz z ich byłymi partnerami z czasu kampanii wyborczej”. Wzajemne pretensje publikowane są w lokalnych mediach oraz na portalach społecznościowych., co tylko sytuację zaognia. To zdaniem niektórych mieszkańców nie służy dobrze miastu i czas z tym skończyć.

Autorami inicjatywy referendalnej są: Dariusz Kozak, który jest także pełnomocnikiem referendalnym, Karol Buczkowski, Jan Chechłacz, Mariusz Matuszewski, Aleksandra Mossakowska, Mateusz Pitas i Renata Sobol.

 Brak wizji czy hejt?

 Zarzucają oni obecnemu burmistrzowi Milanówka brak wizji oraz koncepcji skutecznego zarządzania miastem, niegospodarność i podejmowanie decyzji zwiększających koszty ponoszone przez samorząd i mieszkańców miasta. Jednym z głównych zarzutów jest też wprowadzenie prze burmistrza Remiszewskiego chaosu organizacyjno – inwestycyjny w mieście.

Ponadto inicjatorzy referendum twierdzą, że styl jego działania wpływa na wzrost konfliktów wśród mieszkańców, nie ma dialogu i współpracy z Radą Miasta i społeczeństwem.

Inicjatorzy zarzucają też burmistrzowi, że nie ma wiedzy na temat miejskich finansów i przedsiębiorczości.

­ Piotr Remiszewski wskazuje, że od około roku prowadzona jest przeciwko niemu nieuczciwa kampania hejterska, która dotyka nie tylko jego, ale również jego najbliższych.

­„Mając na względzie to wszystko, postanowiłem sprawę przeciąć i złożyłem zawiadomienie do grodziskiej prokuratury. Wskazuję w nim na możliwość popełnienia przestępstw. Chodzi nie tylko o znieważanie funkcjonariusza publicznego, a w szczególności konstytucyjnego organ władzy publicznej, ale również rasistowskie wypowiedzi pod adresem mojej żony – Kenijki i moich dzieci. Nie tak dawno grożono mi śmiercią, a osoba za to odpowiedzialna została skazana prawomocnym wyrokiem. Nie zdawałem sobie sprawy, że przecięcie lokalnych układów i zwrócenie miasta jego mieszkańcom, spotka się z tak silnym odwetem grup, które od lat wykorzystywały uległość władz” – informował burmistrz Remiszewski.

­„Zarówno mieszkańcy, jak i większość działających w mieście organizacji pozarządowych, wskazują na rażące dysproporcje pomiędzy działaniem samorządów w gminach ościennych a działaniami podejmowanymi przez burmistrza Remiszewskiego. Z uwagi na skalę i tempo destrukcji tkanki miejskiej, wnioskodawcy nie akceptują sposobu sprawowania mandatu przez obecnego burmistrza, w związku z czym podjęli próbę jak najszybszego poddania go społecznej ocenie mieszkańców” – informują inicjatorzy referendum.

 Jak głosować?

 Z kolei Piotr Remiszewski wskazuje na dotychczasowe inwestycje, które powstały odkąd stanął na czele miasta i gminy m.in. budowę pełnowymiarowego basenu, remont kładki nad torami PKP, pozyskanie funduszy na publiczny żłobek, liczne inwestycje drogowe i budowę ścieżek rowerowych, remont strażnicy OSP i zakup wozu dla strażaków.

Komisarz Wyborczy Warszawa II zarządził referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Milanówka Piotra Remiszewskiego przed upływem kadencji na niedzielę, 14 czerwca. Do skrzynek pocztowych trafiło lub trafi w najbliższym czasie zawiadomienie od Komisarza Wyborczego z informacją o terminie referendum. A więc czego ono dotyczy, jak prawidłowo zagłosować oraz kto i jak może się ubiegać o pakiet do głosowania korespondencyjnego.

Jeśli jest się osobą wpisaną do rejestru wyborców w gminie Milanówek można skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Trzeba przygotować swoje dane tj. imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL oraz adres na który ma zostać wysłany pakiet referendalny. Jeśli jest się osobą niepełnosprawną trzeba dołączyć orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 30 maja lub w przypadku osób pozostających w kwarantannie lub izolacji do 8 czerwca. Wszyscy mieszkańcy uprawnieni do głosowania mogą oddać swój głos w tradycyjny sposób – w obwodowych komisjach wyborczych. Aby referendum było ważne musi zagłosować co najmniej 30 procent uprawnionych do głosowania. Poniżej tego limitu wynik głosowania będzie nieważny.

Nie tylko burmistrza Milanówka chce odwołać część mieszkańców. Również na 14 czerwca ogłoszone jest referendum w gminie Baranów. Tam mieszkańcy chcą odwołać Waldemara Brzywczego, wójta gminy Baranów.

Bogumiła Nowak

Fot. Krzysztof Owczarczyk

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*